Photo travel

Dobra fotografija ni v globinski ostrini, pač pa v globini čustev.

Glavna strast večine fotografov je prav popotniška fotografija. Kamor koli se odpravimo, naj bo to za vogalom našega doma ali pa na drugem koncu sveta, vedno se nam ponujajo novi motivi za fotografiranje. Fotografiranje arhitekture ponuja veliko možnosti, kjer raziskujemo in spoznavamo fotografske prvine v večji meri kot pri drugih motivih. Arhitektura je lahko odličen pripomoček za študij kompozicijskih prvin, ki nam izboljšajo posnetke. Stavbe so namreč načrtovali in gradili mojstri arhitekturne umetnosti,zato lahko pogosto opazujemo skladnost linij, urejenost določenih stavbnih členov, ravnovesje med ploskvami, različna razmerja elementov in drugo.