Ta dotik ljubezni / That Touch of Love

Prav pri vsakem delu je najpomembnejši začetek, zlasti še, če imamo opravka s čim mladim in nežnim. (Sokrat)

Otroci so tisti, ki jih imate najraje na svetu. Dovolite, da ujamemo najbolj dragocene trenutke vaše nosečnosti in jih za vedno zapišemo v času. V studiu ali na vašem domu vam pričaram foto zgodbo vašega dojenčka ali otroka, ki ne more biti povedana z besedami. Zabeležiti trenutke, ki jih preživite z vašimi otroci je neprecenljivo.

Kids are the ones you love the most in the world. Let us capture the most precious moments of your pregnancy and write them down in time forever. In my studio or at your home, I give you a photo story of your baby or child that cannot be told with words. Recording the moments you spend with your children is priceless.