Projekti - Projects

Ne načrtovati pomeni načrtovati neuspeh. (Benjamin Franklin)

Fotografiram družabne, športne in druge prireditve, lahko tudi vaše obletnice, zabavo... Bi želeli predstaviti vaš nov izdelek na tržišču? Odpirate vrata svojega novega podjetja? To so trenutki, ki morajo biti zabeleženi, ne samo z besedo, pač pa tudi s fotografijo, s katero dobimo visoko dodano vrednost. S svojim kreativnim pristopom lahko poskrbim, da bo pisana tudi vaša zgodba o uspehu.

I take photos of social, sports and other events, I can also take your anniversary, party... Would you like to present your new product on the market? Are you opening the door to your new business? These are moments that need to be captured, not only with the word, but also with the photo, with which we get high added value. With my creative approach, I can make sure your success story is written as well.