Afrika v vseh pogledih / Africa in all Respects

Fotografiranje ponuja veliko možnosti, kjer raziskujemo in spoznavamo svet okoli sebe. Namibijska puščava je lahko odličen pripomoček za študij kompozicijskih prvin, ki nam izboljšajo posnetke. Safari nam požene adrenalin po žilah, pri plemenih pa lahko doživimo svojo spokojnost.

Photography offers many opportunities where we explore and get to know the world around us. The Namibian Desert can be a great tool for studying the compositional elements that enhance our shots. Safari drives adrenaline in our veins, and we can experience our serenity with the Himba tribes.