Fotografija je slika, ki jo naslika sonce brez umetniških navodil. (Ambrose Bierce)

Pogosto poskušamo s posebnimi učinki svetlobe narediti poseben fotografski fotografski vtis. Fotografija je lahko kombinacija kreativnega, dokumentarnega in likovnega pristopa, ki močno vpliva na čustva opazovalca.

We often try to make a special photographic photographic impression with special light effects. Photography can be a combination of creative, documentary and artistic approach that strongly influences the emotions of the observer.