Svet puščavskih znamenitosti / Endless desert sights

Destinacija, ki je najbolj znana po puščavi Wadi Rum, Rdečem in Mrtvem morju, Mojzesovi gori Nebo in seveda zgodovinski Petri. Puščavska brezpotja nas vodijo po poteh Lawrenca Arabskega in ponosnih puščavskih nomadov, Beduinov, ki nam vselej skušajo kaj prodati.  Navduši hoja po mehkem puščavskem pesku, raziskovanje kanjonov in fotografiranje na naravnih kamnitih mostovih.

The destination best known for the Wadi Rum Desert, the Red and Dead Sea, Moses ’Mountain Nebo and of course the historic Petra. Desert roads lead us along the paths of Lawrence of Arabia and proud desert nomads, Bedouins, who are always trying to sell us something. It inspires walking on soft desert sand, exploring canyons and taking photos on natural stone bridges.