Kraljica ledu in slapov / The Queen of Ice and Waterfalls

Islandija je dežela širnih prostranstev, dežela miru in tišine, ki jo krasijo oglašanje morskih ptic, šum čistih rek in ob divjih obalah butanje valov Atlantika. Je tudi država potomcev divjih Vikingov. Islandija je bila razglašena za najvarnejšo državo na svetu. V notranjosti bučijo največji slapovi Evrope, ponaša se z največjim ledenikom na tej strani polarnega kroga in z geotermalnimi pojavi vseh oblik in razsežnosti.

Iceland is a land of vast expanses, a land of peace and quiet, adorned with the chirping of seabirds, the sound of clear rivers and the crashing waves of the Atlantic along the wild shores. It is also a country of descendants of wild Vikings. Iceland has been declared the safest country in the world. Inland you can find the largest waterfalls, the largest glacier on this side of the Arctic Circle and geothermal phenomena of all shapes and sizes.