Dežela templjev in tehnologije / The land of temples and technology

Južna Koreja je dežela, preplavljena z zelenjem a istočasno ena najgosteje naseljenih držav na svetu. Korejci so obsedeni z naravo in računalništvom. V zadnjih desetletjih se je spremenila v eno najuspešnejših držav na svetu. Več kot 50 milijonov njenih državljanov je ustvarilo četrto najuspešnejše gospodarstvo v Aziji oziroma enajsto na svetu.

South Korea is a country flooded with greenery but at the same time one of the most densely populated countries in the world. Koreans are obsessed with nature and computing. In recent decades, it has become one of the most successful countries in the world. More than 50 million of its citizens have created the fourth most successful economy in Asia and the eleventh in the world.